Prellencia – partenaires de coopératives durables et locales

Sacha inchi Prellencia-olie wordt het Amazonegebied  door lokale geproduceerd. Ze worden beheerd door een associatieve organisatie die zich bezighoudt met de maatschappelijke verantwoordelijkheden van hun land.

Hun inspanningen zijn gericht op het versterken van de landbouwproductie van Sacha Inchi in hectares met agro-ecologische bosregelingen die het mogelijk maken om producten met hoge kwaliteitsnormen te verkrijgen.
Hun ervaring maakt het mogelijk om duurzaamheidsprocessen te genereren die de positionering van de producten op de markt garanderen. Door permanente bijscholingen kunnen ze voldoen aan de geldende regelgeving.

Naast de kwalitatieve en voedingsaspecten van Sacha Inchi-olie, die in Europa nog weinig bekend is, zijn we als Europese distributeur erg gevoelig voor hun doelstellingen en waarden.

Dit is hoe Prellencia werd geboren. Als partners van deze lokale coöperaties, nemen we dus actief deel aan maatschappelijke, economische en milieukwesties.

Hun toezeggingen maken het inderdaad mogelijk om werkstabiliteit te garanderen en tienduizenden directe banen te creëren.

De teelt van Sacha Inchi is een alternatief voor economische en sociale versterking door de vervanging van illegale gewassen, met name die van coca.
Deze aanpak wordt sinds 2014 ondersteund door het UNODC in samenwerking met de DPS, in het kapitalisatieprogramma voor plattelandsbedrijven.
De teelt van Sacha Inchi in agro-ecologische systemen maakt het behoud van natuurlijke hulpbronnen mogelijk, waardoor kwaliteitsproducten met een hoge ecologische waarde worden verkregen, concurrentievermogen op de markten en eerlijke handel wordt bereikt.